تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

زمان بندی جدید دروس رشته برق استاد برهان علمی:

تاریخ: 21 آبان ماه 1399   |   گـروه : کلاس های جبرانی

تجزیه و تحلیل سیستم ها چهارشنبه ها 16:30 تا 18:30

هوش مصنوعی چهارشنبه ها 18:30 تا 20:30

بهره برداری در سیستم قدرت 20:30 تا 22:00

ماشین مخصوص سه شنبه ها 20:00 تا21:30

آزمایشگاه سیستم کنترل خطی و آزمایشگاه بررسی سیستم قدرت و آزمایشگاه تحلیل سیستم انرژی دوشنبه ها 19:00 تا 21:00