۳ تیر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس های تحلیل مدار و دیجیتال با آقای مهندس مروی دارند. جبرانی این دروس در روز چهار شنبه مورخ 97/03/09 در ساعت 15:00 الی 16:20 و ساعت 16:30 الی 17:50 برگزار خواهد شد.

تاریخ: 8 خرداد ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار

قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس های تحلیل مدار و دیجیتال با آقای مهندس مروی دارند. جبرانی این دروس در روز چهار شنبه مورخ 97/03/09 در ساعت 15:00 الی 16:20 و ساعت 16:30 الی 17:50 برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل استاد مردانی، امتحان میان ترم ایشان روز یکشنبه مورخ 97/03/13 ساعت 12:00 از ابتدا بحث تا اول معادلات خطی مرتبه دوم خواهد بود

تاریخ: 8 خرداد ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار

قابل توجه دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل استاد مردانی، امتحان میان ترم ایشان روز یکشنبه مورخ 97/03/13 ساعت 12:00 از ابتدا بحث تا اول معادلات خطی مرتبه دوم خواهد بود

قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس سیستم های کنترل خطی با خانم مهندس گردان دارند.امتحان میان ترم ایشان سه شنبه 97/03/8 ساعت 15:00 الی 17:00 در کلاس 303 برگزار خواهد شد.

تاریخ: 8 خرداد ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار

قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس سیستم های کنترل خطی با خانم مهندس گردان دارند.امتحان میان ترم ایشان سه شنبه 97/03/8 ساعت 15:00 الی 17:00 در کلاس 303 برگزار خواهد شد.