تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

✅ثبت نام بدو آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته سایت سنجش آموزش کشور

تاریخ: 4 مرداد ماه 1399   |   گـروه : آخرین اخبار

جهت ثبت نام در سایت سنجش به لینک های زیر مراجعه فرمایید:


🔸 ثبت نام کاردانی بدون آزمون سایت سنجش
🔸 ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون سایت سنجش

کد دانشگاه سبحان جهت ثبت نام در سایت سنجش: 7169

کد رشته های دانشگاه سبحان جهت ثبت نام در سایت سنجش:
کاردانی الکترونیک عمومی: 1108
کاردانی الکتروتکنیک: 1510
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک: 6288
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق: 6289
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار: 6298
کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری: 6299
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو: 6301
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری: 6302
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران: 6303
کارشناسی ناپیوسته علمی-کابردی حسابداری: 6325