۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی ترم تابستان

تاریخ: 16 تیر ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار، اطلاعیه‌ها

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی ترم تابستان

جهت انجام انتخاب واحد ترم تابستان، به صورت حضوری در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ20-04-97 و21-04-97 به اداره آموزش موسسه سبحان مراجعه فرمایید.

قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس های تحلیل مدار و دیجیتال با آقای مهندس مروی دارند. جبرانی این دروس در روز چهار شنبه مورخ 97/03/09 در ساعت 15:00 الی 16:20 و ساعت 16:30 الی 17:50 برگزار خواهد شد.

تاریخ: 8 خرداد ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار

قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس های تحلیل مدار و دیجیتال با آقای مهندس مروی دارند. جبرانی این دروس در روز چهار شنبه مورخ 97/03/09 در ساعت 15:00 الی 16:20 و ساعت 16:30 الی 17:50 برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل استاد مردانی، امتحان میان ترم ایشان روز یکشنبه مورخ 97/03/13 ساعت 12:00 از ابتدا بحث تا اول معادلات خطی مرتبه دوم خواهد بود

تاریخ: 8 خرداد ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار

قابل توجه دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل استاد مردانی، امتحان میان ترم ایشان روز یکشنبه مورخ 97/03/13 ساعت 12:00 از ابتدا بحث تا اول معادلات خطی مرتبه دوم خواهد بود