تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

تعداد مجاز غیبت

تاریخ: 9 آبان ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه های دانشگاه

توجه توجه

دانشجویان گرامی

براساس قوانین هر دانشجو مجاز به ۳ جلسه غیبت از ۱۶ جلسه می باشد.

در صورت غیبت بیشتر اقدامات لازم مبذول میگردد.