تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

کانون حجاب و عفاف

قوانین پوشش موسسه آموزش عالی سبحان

دانشجویان محترم ملزم به رعایت موارد زیر می باشند

مراحل برخورد با دانشجوی خاطی:

1-تذکر شفاهی

2-تذکر کتبی

3-احضار به کمیته ی حجاب و عفاف

4-احضار به کمیته ی انضباطی و صدور حکم

خانم ها :

–         عدم پوشیدن مانتوی تنگ

–         عدم پوشیدن شلوار تنگ ،رنگی و طرح دار

–         عدم پوشیدن مانتوی کوتاه (بالای زانو)

–         عدم پوشیدن مانتو با رنگهای زننده

–         عدم پوشیدن کفشهای مجلسی و صندل

–         عدم استفاده از لاک ناخن

–         عدم پوشیدن مانتو با آستین کوتاه

–         عدم پوشیدن مانتو با مدل هایی مغایر با شئون فرهنگی موسسه

–         عدم استفاده از لوازم آرایش ،بیرون گذاشتن مو و آرایش مو

–         عدم پوشیدن مقنعه نامناسب ( اعم از مدل مقنعه ،اندازه آن ،نوع پوشیدن آن و…)

 

آقایان :

–         عدم استفاده از زیور آلات

–         عدم پوشیدن شلوار فاق کوتاه

–         عدم باز گذاشتن یقه لباس

–         عدم برداشتن ابرو

–         عدم آرایش نامتعارف مو

–         عدم پوشیدن شلوار رنگی و طرح دار