تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

فایل صوتی درس ترجمه شفاهی 2 استاد انصاری

تاریخ: 22 فروردین ماه 1399   |   گـروه : همایش و کنفرانس ها

لطفا به فایل گوش دهید و بعد از ترنسکرایب کردن آنرا به فارسی روان ترجمه کنید

دانلود