تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

جزوه درس فیزیک2 ( الکتریسیته و مغناطیس) استاد حمیدی

تاریخ: 22 فروردین ماه 1399   |   گـروه : همایش و کنفرانس ها

https://t.me/joinchat/BAA6PxzUpmGsnM6TyfSmgg
لینک گروه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
مدرس: حمیدی

download