تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

جزوات اموزشی درس تکنولوژی خودرو ( مطالب مربوط به ماه اول ترم-بقیه مطالب در کلاس گفته میشود) استاد ملکیان

تاریخ: 24 اسفند ماه 1398   |   گـروه : همایش و کنفرانس ها