تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

نظام وظیفه

کلیه دانشجویان (آقا) ، فاقد کارت معافیت یا پایان خدمت در بدو ورود به موسسه پس از ثبت نام بایستی در اسرع وقت (حداکثر یک ماه) نسبت به روشن شدن وضعیت نظام وظیفه خود به مسئول مربوطه مراجعه و فرم ذیل را تکمیل و به پلیس 10+ ارجاع دهند. در غیر اینصورت کلیه عواقب عدم پیگیری این مسئله ، بر عهده دانشجو خواهد بود .و دانشگاه در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.

آیین نامه جدید سال 96 نظام وظیفه

دانشجویان حتما مطالعه نمایند .

صفحه 1

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 6

صفحه 7

صفحه 8

صفحه 9

صفحه 10

صفحه 11