تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

مدیران گروه ها

 

مدیران گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی سبحان
n  آقای سجاد بایگی مدیر گروه عمران – نقشه برداری  – معماری
مدیر گروه برق
n خانم نجمه امینی مدیر گروه کامپیوتر