تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

فارغ التحصیلی

 

مراحل درخواست بررسی فارغ التحصیلی (بعد از نهایی شدن آخرین نمره)

 

1-     دریافت چک لیست از انتشارات یا سایت موسسه و تکمیل بخش اول آن و تحویل به مسئول فارغ التحصیلان

2-    مراجعه جهت تکمیل چک لیست حداقل 24 ساعت بعد از تحویل چک لیست به مسئول فارغ التحصیلان

3-    پس از تکمیل چک لیست حداقل به مدت دو هفته ، دریافت فرم تسویه حساب از انتشارات یا سایت موسسه و تحویل به اداره آموزش

4-    تکمیل فرم تسویه حساب و تحویل آن به آموزش به همراه دو قطعه عکس 3 * 2

 

 

مراحل صدور گواهی موقت ( پس از تکمیل فرم تسویه حساب)

 

1-     دریافت فرم درخواست گواهی موقت از انتشارات یا سایت موسسه و تکمیل آن

( در این فرم امضای دانشجو ، امضای مدیر آموزش و امضای مسئول دبیرخانه ضروری است)

2-    تحویل فرم تکمیل شده به مسئول امور فارغ التحصیلان

 

 

توجه 1: گواهی موقت حداقل یک هفته بعد از تحویل درخواست آماده می شود.

توجه 2 : گواهی موقت صرفاً به شخص دانشجو یا وکیل قانونی وی تحویل داده می شود.

توجه 3: جهت دریافت گواهی موقت ، دانشجو باید دارای کارت پایان خدمت یا معافیت و یا برگ اعزام به خدمت باشد.

 

امور فارغ/ التحصیلان – اتاق 102

 

 

جهت دریافت فرم درخواست صدور گواهی موقت پایان تحصیلات اینجا کلیک کنید.

فرم درخواست صدور گواهی موقت پایان تحصیلات

س