تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

رئیس موسسه

جناب اقای دکتر نوروز

 1. استادیار زبان و ادبیات فارسی
 2. عضو هیات علمی و معاون سابق دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد نیشابور
 3. استاد مدعو دانشڪده علوم پزشڪی نیشابور
 4. نویسنده و پژوهشگر ادبیات و عرفان
 5. نویسنده آثاری چون :
  سراي سعادت ، سخن فارسي ، شيوه نامه تحقيقات ادبي ، آشنایی با شعر و عناصر آن ، ڪلیات دیوان حیدر یغما، شاعر خشتمال نیشابوری، مرگ اندیشی در نگاه عطار نیشابوری ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات مثنوی بهرام و بهروز وقار شیرازی ،تصحیح ،تدوین و ویراستاری ڪتاب عقاب نیشابور بر فراز سقز (زندگی و خاطرات شهید رحمتی ) ،و….
 6. نویسنده بیش از ۳۵ مقاله ISI و علمی _ پژوهشی.
 7. برخی مسوولیتهای علمی و فرهنگی:
  -استاد راهنمای بیش از ۵۰ رساله دڪتری و پایان نامه ارشد ادبیات فارسی و عرفان.
  -مشاور فرهنگی _ادبی فرمانداری .
  -نماینده انجمن مفاخر در نیشابور.
  -عضو شورای فرهنگ عمومی نیشابور .
  – دبیر علمی همایشهای روزهای ملی خیام و عطار نیشابوری .
  -مدیر گروه و مدرس دڪترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی و دانشگاه آزاد نیشابور.
  -رئیس انجمن ادبی نویسندگان و پژوهشگران ابر شهر.
  – دبیر انجمن فرهنگ و هنر ابرشهر و….