تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

دفترچه تلفن موسسه

تلفن‌های تماس (با پیش شماره 051): 43348050 تا 43348056

داخلی 11 – دبیرخانه و فارغ التحصیلان (خانم ثنایی)
داخلی 12 – اداره‌ی آموزش (خانم ثنایی)
داخلی 13 – فناوری اطلاعات (خانم اخلاقی)
داخلی 14 – امور مالی و حسابداری (خانم بازوبندی-آقای سهلی)
داخلی 15 – کتابخانه (خانم مهدیانی)
داخلی 16 – حراست (آقای مهرآبادی)
داخلی 17 – انتظامات (آقای فتحی)
داخلی 20- دفتر معاونت (آقای مقدم)
داخلی 22- رئیس موسسه (آقای دکتر نوروز)
داخلی 25- مدیر آموزش (آقای کفککی)

تلفن مستقیم معاون آموزش (آقای مهندس اعظمی فر): 43348022
تلفن های مستقیم حراست (آقای مهرآبادی): 43348023 – 42629004

فکس (با پیش شماره 051): 43348021   و 43348057