۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سیدامین نصرآبادی

تاریخ: 11 آذر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

شناسایی ریسک های پروژه های عمرانی و اهمیت سنجی استراتژی های مواجه با ریسک های مثبت و منفی

استادراهنما:

سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور:

امین هنربخش

دانشجو:

سیدامین نصرآبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

13 آذر ماه 1396

ساعت17

مکان : سالن همایش موسسه