۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رامین دانشمند

تاریخ: 1 مهر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی برق -قدرت

طراحی یک سیستم کنترل سرعت حلقه بسته موتور القایی سه فاز مبتنی بر اینورتر منبع امپدانسی و بر پایه روش کنترلی اسکالر

استادراهنما:

جناب آقای دکترمحمد حسینی ابرده

استاد داور:

جناب آقای دکتر مهرداد حجت

دانشجو:

رامین دانشمند

تاریخ دفاع از پایان نامه :

02 مهر ماه 1396

ساعت 11

مکان : سالن همایش موسسه