۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی صولتی

تاریخ: 19 آذر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

برق گرایش سیستم های قدرت

مطالعات پخش توان و میراسازی نوسانات قدرت در حضور UPFC با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات POS

استادراهنما:

دکتر علی اصغر شجاعی

استاد داور:

دکتر سید محمد رضوی

دانشجو:

علی صولتی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

23 آذر ماه 1396

ساعت12:30

مکان : سالن همایش موسسه