۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین مصطفوی نصر آبادی

تاریخ: 3 مهر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی برق -قدرت

مدیریت مصرف انرژی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

استادراهنما:

جناب آقای دکتر رحیم ایلدر آبادی

استاد داور:

جناب آقای دکتر علی اصغر شجاعی

دانشجو:

حسین مصطفوی نصر آبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

06 مهر ماه 1396

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه