۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد نامنی

تاریخ: 3 مهر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی برق -قدرت

تعمیر و نگهداری پیش گیرانه با رویکرد بهره برداری بهینه در مجموعه دانشگاه حکیم سبزواری

استادراهنما:

جناب آقای دکتررحیم ایلدر آبادی

استاد داور:

جناب آقای دکتر علی اصغر شجاعی

دانشجو:

جواد نامنی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

06 مهر ماه 1396

ساعت 10:30

مکان : سالن همایش موسسه