۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن مداحی

تاریخ: 1 مهر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی برق -قدرت

کنترل و مدیریت بهینه سیلان توان در سیستم های شامل منابع تولید پراکنده (DG) با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها

استادراهنما:

جناب آقای دکترمهرداد حجت

استاد داور:

جناب آقای دکتر محمد حسینی ابرده

دانشجو:

محسن مداحی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

02 مهر ماه 1396

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه