۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین محب راد

تاریخ: 28 شهریور ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران

تاثیر موقعیت جداساز لرزه ای فوندانسیون برروی عملکرد لرزه ای سازه تحت تاثیر زلزله های حوزه نزدیک

استادراهنما:

جناب آقای دکترسهیل قره

استاد داور:

جناب آقای دکتر کیوان بینا

دانشجو:

حسین محب راد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

29 شهریور ماه 1396

ساعت 17

مکان : سالن همایش موسسه