۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمزه ربانی

تاریخ: 28 شهریور ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران

بررسی عملکرد سازه های کنترل شده با دو و سه میراگر جرمی

استادراهنما:

جناب آقای دکترسهیل قره

استاد داور:

جناب آقای دکتر کیوان بینا

دانشجو:

حمزه ربانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

29 شهریور ماه 1396

ساعت 15

مکان : سالن همایش موسسه