۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا نامنی

تاریخ: 28 شهریور ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران

تاثیر میلگ ردهای طولی و برشگیرها بر روی ظرفیت خمشی ساندویچ پانل ها تحت اثر بار دینامیکی

استادراهنما:

جناب آقای دکتر کیوان بینا

استاد داور:

جناب آقای دکترسهیل قره

دانشجو:

رضا نامنی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

29 شهریور ماه 1396

ساعت 16:30

مکان : سالن همایش موسسه