تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

امور فرهنگی

امور فرهنگی

برخی از فعالیت های انجام گرفته در این قسمت :

چشن غدیر دانشجویان

استقبال از محرم

محرم در خوابگاه

وحدت حوزه و دانشگاه

روز دانشجو

دعای عرفه

سیزده آبان

جشن غدیر دانشجویان

جشن غدیر همکاران