تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

لینک کلاس اساتید در اسکای روم

تاریخ: 23 مهر ماه 1399   |   گـروه : اطلاعیه های دانشگاه

*************************************************

اساتید گرامی جهت ورود به حساب کاربری خود، از کد ملی به عنوان نام کاربری و رمز ورود استفاده فرمایید.


دانشجویان محترم جهت ورود به کلاس از بخش مهمان بدون نام کاربری و کلمه ی عبور وارد شده سپس در کادر اولیه نام و نام خانوادگی خود را جهت حضور غیاب ثبت نمایید.


اساتید و دانشجویان گرامی حتما در نسخه ی IOS با سافاری وارد شوید و در نسخه ی اندروید و ویندوز از گوگل کروم استفاده نمایید.

*************************************************

نام استاد
——————
لینک کلاس در اسکای روم
————————————–

استاد خسرویhttps://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room1

استاد مهدی نوبهاریhttps://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room2

استاد لزگی نظرگاهhttps://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room3

استاد حاجیانhttps://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room4

استاد هنربخشhttps://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room5

استاد قایمیhttps://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room6

استاد خیرآبادیhttps://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room7

استاد پیرگزیhttps://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room8

استاد حلاجیhttps://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room9

استاد برهان علمیhttps://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room10

استاد اعظمی فر
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room11

استاد شرفی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room12

استاد شاکری
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room13

استاد ناظران
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room14

استاد نجمه امینی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room15

استاد بابادی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room16

استاد علی نوبهاری
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room17

استاد فلاح
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room18

استاد مشکوری
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room19

استاد سلطانیان
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room20

استاد آذرکمند
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room21

استاد کاووسی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room22

استاد رضایی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room23

استاد عشقی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room24

استاد امیدبخش
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room25

استاد تمنانلو
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room26

استاد زرگرانی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room27

استاد مهدیانی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room28

استاد امامیان
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room29

استاد حمیدی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room30

استاد سیدآبادی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room31

استاد قندهاری
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room32

استاد کراری
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room33

استاد گردان
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room34

استاد مقدم
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room35

استاد سامعی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room36

استاد خویی شرق
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room37

استاد عابدی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room38

استاد فرحبخش
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room39

استاد مختاری
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room40

استاد مردانی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room41

استاد معزی فرhttps://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room42

استاد میرسجادی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room43

استاد بیات مختاری
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room44

استاد محمدرضاپور
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room45

استاد فغفوریان
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room46

استاد گلستانی
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room47

استاد فخاریان
https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room48