تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص تاییدیه تحصیلی براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری کاردانی نظام جدید

تاریخ: ۱ آبان ماه ۱۳۹۹   |   گـروه : اطلاعیه های دانشگاه