تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص تاییدیه تحصیلی براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری کاردانی نظام جدید

تاریخ: 30 مهر ماه 1399   |   گـروه : اطلاعیه های دانشگاه