۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حسن شجاعی

تاریخ: 21 فروردین ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

پیش بینی دیابت نوع 2 با استفاده از ترکیب الگوریتم های داده کاوی و رگرسیون لجستیک

استادراهنما:

دکتر امین گلاب پور

استاد داور1:

دکتر مجید انجیدنی

استاد داور2:

دکتر علی کفاش

دانشجو:

حسن شجاعی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/01/22

ساعت  14:45

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای امین زرگرانی

تاریخ: 24 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی نرم افزار

موضوع پایان نامه :

بکارگیری تکنیک های داده کاوی در گشت پیشگیری انتظامی

استادراهنما:

دکتر مجید انجیدنی

استاد داور1:

دکتر امین گلاب پور

استاد داور2:

دکتر علی کفاش

دانشجو:

امین زرگرانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/28

ساعت  14

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای مجتبی معصومی

تاریخ: 21 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی و ارزیابی اثر استاندارد مدیریت پروژه (pmbok) بر مدیریت پروژه های صنعت ساخت _(مطالعه موردی-پروژه های عمرانی فعال سطح مشهد)

استادراهنما:

دکتر امین هنربخش

استاد داور1:

دکتر سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور2:

دکتر سجاد بایگی

دانشجو:

جواد اکبر زاده

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/24

ساعت  :14:30

مکان : کلاس 305

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای داوود مهرجویی

تاریخ: 13 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

عمران – مهندسی سازه

موضوع پایان نامه :

بررسی رفتار ساختمان های قاب خمشی فولادی تحت اثر بار انفجار با نا منظمی سازه های در ارتفاع

استادراهنما:

دکتر امین هنر بخش

استاد داور1:

امین خزائی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

داوود مهرجویی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/18

ساعت  :13:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای وحید علی نژاد

تاریخ: 11 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

عمران – مهندسی زلزله

موضوع پایان نامه :

بررسی کیفی استحکام بنا در برابر زلزله (مطالعه موردی منطقه 3 مشهد)

استادراهنما:

دکترعلی قیامی باجگیران

استاد داور1:

امین خزائی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

وحید علی نژاد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/18

ساعت  13

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای میثم ترابی

تاریخ: 11 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

ارزیابی ساخت و ساز پایدار به منظور سوق به سمت استاندارد LEED و تاثیر و پیامد آن بر مدیریت محیط زیست

استادراهنما:

سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور1:

امین هنربخش

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

میثم ترابی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/15

ساعت  10

مکان : کلاس 305

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه منعمی

تاریخ: 6 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

موضوع پایان نامه :

بهینه سازی حل جدول زمانی امتحانات با بکارگیری الگوریتم میگو و کرم شب تاب

استادراهنما:

آقای دکتر امین گلاب پور

استاد داور1:

آقای دکتر مجید انجیدنی

استاد داور2:

آقای دکتر علی کفاش

دانشجو:

محبوبه منعمی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/08

ساعت  12

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از ‍پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید امامی

تاریخ: 6 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

موضوع پایان نامه :

روش بهینه تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه با استفاده از ترکیب دو الگوریتم درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان

استادراهنما:

آقای دکتر امین گلاب پور

استاد داور1:

آقای دکتر مجید انجیدنی

استاد داور2:

آقای دکتر علی کفاش

دانشجو:

مجید امامی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/08

ساعت  11:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرزاد رمضانی

تاریخ: 6 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه، دسته‌بندی نشده

 

رشته :

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

موضوع پایان نامه :

‍‍پیش بینی آلودگی هوای شهر مشهد با ترکیب الگوریتم های شبکه عصبی و نزدیک ترین همسایگی

استادراهنما:

آقای دکتر امین گلاب پور

استاد داور1:

آقای دکتر مجید انجیدنی

استاد داور2:

آقای دکتر علی کفاش

دانشجو:

فرزاد رمضانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/08

ساعت  9:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای مهران بهر آبادی

تاریخ: 11 دی ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

 

رشته :

مهندسی برق قدرت

موضوع پایان نامه :

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با استفاده از روش های نوین به منظور مدیریت تراکم در شبکه انتقال

استادراهنما:

آقای دکتر محمد کمالی مقدم

استاد داور1:

آقای دکتر مهرداد حجت

استاد داور2:

آقای دکتر سید محمد رضوی

دانشجو:

مهران بهر آبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/10/13

ساعت  9:30

مکان : سالن همایش موسسه