۵ اسفند ۱۳۹۶

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد خوجه

تاریخ: 3 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی ساخت

بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی تعهدو اعتماد منابع انسانی و عملکرد پروژه های عمرانی ( مورد مطالعه شرکت های ساختمانی شهر مشهد )

استادراهنما:

دکتر علی قیامی

استاد داور:

دکتر ابراهیم علامتیان

دانشجو:

احمد خوجه

تاریخ دفاع از پایان نامه :

03 اسفند ماه 1396

ساعت17:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمحمدرضا ترابی

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -زلزله

بهینه سازی ضخامت خطوط لوله گاز مدفون در مقابل بارهای لرزه ای

استادراهنما:

دکتر علی قیامی باجگیرانی

استاد داور:

دکتر ابراهیم علامتیان

دانشجو:

سیدمحمدرضا ترابی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن ماه 1396

ساعت19

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد محمدی

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

ارائه الگویی مناسب جهت نماسازی شیشه ای در ساختمان های بلند مرتبه مشهد با تاکید بر پدافند غیر عامل

استادراهنما:

دکتر سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور:

دکتر امین هنربخش

دانشجو:

جواد محمدی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن ماه 1396

ساعت16:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر علی آبادی

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

شناسایی و اهمیت سنجی عوامل اثرگذار  بر اجرای مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی

استادراهنما:

دکتر سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور:

دکتر امین هنربخش

دانشجو:

امیر علی آبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن ماه 1396

ساعت18

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا سخاوت پور

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران -زلزله

تعیین همبستگی تلفات انسانی زلزله با عوامل وابسته به آن

استادراهنما:

دکتر علی قیامی باجگیرانی

استاد داور:

دکتر ابراهیم علامتیان

دانشجو:

علیرضا سخاوت پور

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن ماه 1396

ساعت18:15

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدصادق حقایقی کدکنی

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت

بررسی اثر عملکرد ایمنی در انتخاب روش بهینه تخریب سازه ها

استادراهنما:

دکتر سهیل قره

استاد داور:

دکتر کیوان بینا

دانشجو:

سیدصادق حقایقی کدکنی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن 96

ساعت15

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی قاسمی

تاریخ: 28 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی عمران سازه

مقایسه عملکرد دیواربرشی مرکب در سازه های فولادی با دیوار برشی بتنی و فولادی با بکارگیری تحلیل استاتیکی غیر خطی
استادراهنما:

دکتر حسین بخشی

استاد داور:

دکتر غلامرضا تدین فر

دانشجو:

مهدی قاسمی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن 96

ساعت14

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی مطهری

تاریخ: 28 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی عمران سازه

بررسی اثرات خرابی پیش رونده ناشی از آتش سوزی در عملکرد ساختمان های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی
استادراهنما:

دکتر حسین بخشی

استاد داور:

دکتر غلامرضا تدین فر

دانشجو:

مجتبی مطهری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن 96

ساعت14:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن قربانی

تاریخ: 24 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : برق قدرت

طراحی و اعمال یک کنترلر CPM برای مبدلDC-DC دو طرفه با هدف کنترل شارژ و دشارژ باتری خودروهای برقی هیبریدی
استادراهنما:

دکتر علی اصغر شجاعی

استاد داور:

دکتر سیدمحمد رضوی

دانشجو:

حسن قربانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

25 بهمن 96

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده مرآتی

تاریخ: 23 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : برق قدرت

طراحی ماشین سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از نرم افزار متلب و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار (FEM(Finit Element Method

استادراهنما:

دکتر علی اصغر شجاعی

استاد داور:

دکتر سیدمحمد رضوی

دانشجو:

مائده مرآتی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

25 بهمن 96

ساعت 10:30

مکان : سالن همایش موسسه