تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

تاریخ: 15 بهمن ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه‌ها
 • شروع انتخاب واحد 1398/11/12
 • پایان انتخاب واحد 1398/11/18
 • شروع کلاسها 1398/11/19
 • حذف و اضافه 1398/12/03 الی 1398/12/09
 • پایان کلاسها 1399/03/22
 • شروع امتحانات عملی 1399/03/17
 • پایان امتحانات عملی 1399/03/22
 • دریافت کارت ورود به جلسه امتحان 1399/03/24
 • شروع امتحانات 1399/04/31
 • پایان امتحانات 1399/04/15

تعداد مجاز غیبت

تاریخ: 9 آبان ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه‌ها

توجه توجه

دانشجویان گرامی

براساس قوانین هر دانشجو مجاز به ۳ جلسه غیبت از ۱۶ جلسه می باشد.

در صورت غیبت بیشتر اقدامات لازم مبذول میگردد.

دریافت تاییدیه انتخاب واحد ترم مهر 98

تاریخ: 14 مهر ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه‌ها

 

 

قابل توجه تمامی دانشجویان موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور

با توجه به اینکه در هفته چهارم آموزش می باشیم .

هفته چهارم : از 13 الی 18 مهر ماه 98

 

تمامی دانشجویان  می بایست

نسبت به دریافت تاییدیه انتخاب واحد ترم مهر 98

از پرتال دانشجویی خود اقدام نمایند و پس از دریافت برنامه هفتگی در تمامی کلاس هایشان طبق برنامه شرکت نمایند .

 • لذا عدم حضور در کلاس ها بمنزله ی غیبت می باشد و تمامی عواقب آن بر عهده ی دانشجویان محترم خواهد بود .
 • امور مربوط به انتخاب واحد با اداره آموزش 43348050 داخلی 12 خانم ثنایی پور پیگیری گردد.

موسسه آموزش عالی سبحان

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ: 3 مهر ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه‌ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 951 به قبل و افرادی که دارای مجوز قبلی ادامه تحصیل به دلیل مشروطی بیش از حد و اتمام سنوات از کمیسیون موارد خاص استانی می باشند جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص استانی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 هر چه سریعتر نسبت به پرداخت مبلغ 30000 تومان به شماره حساب 425299611 بانک تجارت شعبه پردیس دانشگاه فردوسی به نام عواید اختصاصی حوزه معاونت دانشجویی وارائه فیش واریزی به اداره آموزش حداکثرتا تاریخ23-06-98  اقدام نمایید در غیر اینصورت عواقب به عهده خود دانشجو می باشد.

 

دانشجویان زیر هر چه سریعتر جهت مشخص کردن وضعیت نظام وظیفه به خانم محمدی در اداره آموزش موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور مراجعه و یا با شماره تلفن مستقیم 43348057 تماس حاصل نمایند .

تاریخ: 19 اردیبهشت ماه 1398   |   گـروه : آخرین اخبار، اطلاعیه‌ها
ردیف نام نام خانوادگی مقطع رای کمیسیون اقدام لازم از طرف دانشجو
1 سعید رمضانی ده شیخ کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
2 سعیدرضا میرهادی کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
3 حسن لگزیان کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
4 سعیدرضا مجردی کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
5 سیدصادق حقایقی کدکنی کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
6 سید امین وزیری کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
7 حمیدرضا صمدپور کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
8 سیداحمد احمدزاده کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
9 سیدامین حامدحیدری کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
10 وحید سیف نیا کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
11 بهزاد ادیب کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
12 صادق سعیدیان کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
13 بنیامین دهجوریان کارشناسی ارشد موافقت با اعاده به تحصیل به شرط عدم مشروطی مجدد مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
14 مصطفی حاتمی کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
15 علیرضا دهقانی کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
16 کیهان خجسته مرندی کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
17 ابوالقاسم هوشیار حسینی کارشناسی ارشد موافقت با اعاده به تحصیل به شرط عدم مشروطی مجدد و موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم  98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
18 مجید خالقی عینک چی کارشناسی ارشد موافقت با اعاده به تحصیل به شرط عدم مشروطی مجدد و موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم  98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
19 سعید رضازاده کارشناسی ارشد موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
20 ابراهیم نویدی رودی کارشناسی ارشد موافقت با اعاده به تحصیل به شرط عدم مشروطی مجدد مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
21 علی قارزی کارشناسی نا پیوسته موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
22 یحیی ناصری کارشناسی پیوسته موافقت آخرین بار با اعاده به تحصیل به شرط عدم مشروطی مجدد و موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
23 ابوالفضل نبی خواه کارشناسی نا پیوسته موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
24 حمزه سلطانی کارشناسی پیوسته موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
25 مرتضی سلیمی کارشناسی نا پیوسته موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057
26 ابراهیم نقابی کارشناسی نا پیوسته موافقت با تمدید سنوات نیمسال دوم 98-97 مراجعه به آموزش – خانم محمدی  یا تماس با 43348057