تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

تاریخ: 15 بهمن ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه‌ها
 • شروع انتخاب واحد 1398/11/12
 • پایان انتخاب واحد 1398/11/18
 • شروع کلاسها 1398/11/19
 • حذف و اضافه 1398/12/03 الی 1398/12/09
 • پایان کلاسها 1399/03/22
 • شروع امتحانات عملی 1399/03/17
 • پایان امتحانات عملی 1399/03/22
 • دریافت کارت ورود به جلسه امتحان 1399/03/24
 • شروع امتحانات 1399/04/31
 • پایان امتحانات 1399/04/15

تعداد مجاز غیبت

تاریخ: 9 آبان ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه‌ها

توجه توجه

دانشجویان گرامی

براساس قوانین هر دانشجو مجاز به ۳ جلسه غیبت از ۱۶ جلسه می باشد.

در صورت غیبت بیشتر اقدامات لازم مبذول میگردد.

دریافت تاییدیه انتخاب واحد ترم مهر 98

تاریخ: 14 مهر ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه‌ها

 

 

قابل توجه تمامی دانشجویان موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور

با توجه به اینکه در هفته چهارم آموزش می باشیم .

هفته چهارم : از 13 الی 18 مهر ماه 98

 

تمامی دانشجویان  می بایست

نسبت به دریافت تاییدیه انتخاب واحد ترم مهر 98

از پرتال دانشجویی خود اقدام نمایند و پس از دریافت برنامه هفتگی در تمامی کلاس هایشان طبق برنامه شرکت نمایند .

 • لذا عدم حضور در کلاس ها بمنزله ی غیبت می باشد و تمامی عواقب آن بر عهده ی دانشجویان محترم خواهد بود .
 • امور مربوط به انتخاب واحد با اداره آموزش 43348050 داخلی 12 خانم ثنایی پور پیگیری گردد.

موسسه آموزش عالی سبحان

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ: 3 مهر ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه‌ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 951 به قبل و افرادی که دارای مجوز قبلی ادامه تحصیل به دلیل مشروطی بیش از حد و اتمام سنوات از کمیسیون موارد خاص استانی می باشند جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص استانی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 هر چه سریعتر نسبت به پرداخت مبلغ 30000 تومان به شماره حساب 425299611 بانک تجارت شعبه پردیس دانشگاه فردوسی به نام عواید اختصاصی حوزه معاونت دانشجویی وارائه فیش واریزی به اداره آموزش حداکثرتا تاریخ23-06-98  اقدام نمایید در غیر اینصورت عواقب به عهده خود دانشجو می باشد.