تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

تقویم تحصیلی نیم سال دوم 1400-1399

تاریخ: 15 بهمن ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه های دانشگاه

اطلاعیه تمدید انتخاب واحد نیم سال بهمن 1400-1399:
با توجه به کندی اینترنت در این ایام، انتخاب واحد تا تاریخ 1399/11/25 تمدید شد.
قابل ذکر است عواقب عدم انتخاب واحد از سوی دانشجو متوجه شخص دانشجو می باشد.قابل توجه دانشجویان جدیدالورد: انتخاب واحد ترم اول توسط آموزش صورت می گیرد. نام کاربری و کلمه ی عبور در کانال اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.