تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

کارمندان

 

 لیست کارکنان موسسه آموزش عالی سبحان
حوزه ریاست
سمت نام و نام خانوادگی
ریاست  در حال بروز رسانی
قائم مقام ریاست مهندس محمد مروی
مسئول حراست  سید حمید طالبیان
مسئول روابط عمومی و فارغ التحصیلان  مهدیه مهدیانی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  مهندس  محمد مروی
کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی مهندس زهرا ظهوریان
معاونت  اداری –  مالی
خزانه دار و مدیر داخلی  عبدالله تونی مقدم
حسابدار  نرگس بازوبندی
نگهبان  جواد فتحی
خدمات حسین کرد
معاونت  فرهنگی دانشجویی
معاونت  دانشجویی و فرهنگی  مهندس محمد مروی
کارشناس دانشجویی و  فرهنگی مهندس سمیه محمدی
معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات
معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات
مسئول ارتباط با صنعت مهندس زهرا ظهوریان
کتابدار نرجس مهدیانی
کارشناس فناوری اطلاعات  مهندس سمیه محمدی