تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

کارمندان

 لیست کارکنان موسسه آموزش عالی سبحان
حوزه ریاست
سمت نام و نام خانوادگی
ریاست  در حال بروز رسانی
سرپرست دکتر مهدی نوروز
مسئول حراست  سید حمید طالبیان
مسئول روابط عمومی و فارغ التحصیلان  زهرا ثنایی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی مهدیه ثنایی
معاونت  اداری –  مالی
معاونت اداری مالی و مدیر طرح و توسعه
خزانه دار  عبدالله تونی مقدم
حسابدار  نرگس بازوبندی
نگهبان  جواد فتحی
خدمات حسین کرد
معاونت  فرهنگی دانشجویی
معاونت  دانشجویی و فرهنگی
کارشناس دانشجویی و  فرهنگی
معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات
معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات
مسئول ارتباط با صنعت
کتابدار نرجس مهدیانی
کارشناس فناوری اطلاعات اعظم شریعتی