تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

پیشینه و موقعیت موسسه

 

پیشینه و موقعیت موسسه

 

موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی سبحان در تاریخ 1389/04/26 از شورای عالی ، مجوز قطعی فعالیت اخذ نمود و در تاریخ 1390/05/01 اساسنامه خود را به تصویب شورای مزبور رساند. این موسسه در نیمسال اول سال تحصیلی 90-1389 با پذیرش دانشجو در رشته های نرم افزار کامپیوتر ، الکترونیک و ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ناپیوسته شروع به فعالیت نمود.تعداد مجوزهای اخذ شده توسط موسسه آموزش عالی سبحان از سال تحصیلی 90-1389 تا کنون طبق جدول زیر می باشد.

 

مقطع 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 جمع
کاردانی پیوسته 2 1 3
کاردانی ناپیوسته 0
کارشناسی پیوسته 1 2 1 4
کارشناسی ناپیوسته 3 2 2 1 3 1 12
کارشناسی ارشد 2 2 1 5
جمع 3 4 4 3 6 2 2 24
تعداد مجوز(تجمعی) 3 7 11 14 20 22 24

 

 

همچنین مقاطع و رشته های آموزشی فعال در موسسه آموزش عالی سبحان به تفکیک  مقطع تحصیلی به شرح جدول زیر می باشند.

کامپیوتر

 

ردیف نام رشته مقطع گروه آموزشی
1 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر کارشناسی پیوسته کامپیوتر
2 مهندسی کامپیوتر –  فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته کامپیوتر
3 مهندسی تکنولوژی  کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
4 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ارشد کامپیوتر

 

برق

 

ردیف نام رشته مقطع گروه آموزشی
1 مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد برق
2 مهندسی برق کارشناسی پیوسته برق
3 مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته برق
4 مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کارشناسی ناپیوسته برق
5 مهندسی تکنولوژی برق – قدرت کارشناسی ناپیوسته برق
6 مهندسی تکنولوژی برق – شبکه های انتقال توزیع کارشناسی ناپیوسته برق
7 الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی کاردانی پیوسته برق
8 الکترونیک-الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته برق
9 الکتروتکنیک – برق صنعتی کاردانی پیوسته برق

 

عمران

 

ردیف نام رشته مقطع گروه آموزشی
1 مهندسی عمران سازه کارشناسی ارشد عمران
2 عمران – مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد عمران
3 عمران – مهندسی زلزله کارشناسی ارشد عمران
4 مهندسی عمران کارشناسی پیوسته عمران
5 مهندسی تکنولوژی ساختمان کارشناسی ناپیوسته عمران
6 مهندسی تکنولوژی نقشه برداری کارشناسی ناپیوسته عمران
7 علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته عمران
8 مهندسی تکنولوژی اجرائی عمران کارشناسی ناپیوسته عمران
9 مهندسی تکنولوژی عمران عمران کارشناسی ناپیوسته عمران

 

مکانیک

 

ردیف نام رشته مقطع گروه آموزشی
1 مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته مکانیک

حسابداری

ردیف نام رشته مقطع گروه آموزشی
1 علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته حسابداری