تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ: 3 مهر ماه 1398   |   گـروه : همایش و کنفرانس ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 951 به قبل و افرادی که دارای مجوز قبلی ادامه تحصیل به دلیل مشروطی بیش از حد و اتمام سنوات از کمیسیون موارد خاص استانی می باشند جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص استانی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 هر چه سریعتر نسبت به پرداخت مبلغ 30000 تومان به شماره حساب 425299611 بانک تجارت شعبه پردیس دانشگاه فردوسی به نام عواید اختصاصی حوزه معاونت دانشجویی وارائه فیش واریزی به اداره آموزش حداکثرتا تاریخ23-06-98  اقدام نمایید در غیر اینصورت عواقب به عهده خود دانشجو می باشد.