۳۰ مهر ۱۳۹۷

نتایج شورای آموزشی

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا 58  که در تاریخ 97/06/12 برگزار گردیده است.
1 یاسر ظهیری ادامه روند بلامانع است.
2 مرصاد مستوفی شرق ادامه روند بلامانع است.
3 علیرضا دهقانی ادامه روند بلامانع است.
4 سید مهدی رضوی ادامه روند بلامانع است.
5 عباس محروقی ادامه روند بلامانع است.
6 الیاس فرخ نژاد ادامه روند بلامانع است.
7 داریوش جمال ادامه روند بلامانع است.
8 بهنام شکفته ثبت پروپوزال در ایرانداک