۲۹ مرداد ۱۳۹۷

نتایج شورای آموزشی

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا
1 یاسر ظهیری انجام اصلاحات
2 امین زرگرانی ادامه روند بلامانع است.
3 علیرضا دهقانی انجام اصلاحات
4 صادق سعیدیان انجام اصلاحات و مراجعه به مدیرگروه
5 داود مهرجویی ادامه روند بلامانع است مشروط به ثبت پروپوزال در ایرانداک