۲ اسفند ۱۳۹۷

مدیران گروه ها

 

مدیران گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی سبحان
n  آقای سجاد بایگی مدیر گروه عمران – نقشه برداری  – معماری
h آقای سیدعلی حسینی مدیر گروه برق
n خانم نجمه امینی مدیر گروه کامپیوتر