۱۹ آذر ۱۳۹۷

ساعات حضور مدیران گروه ها

                             

ساعت حضور مدیران گروه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

 آقای سیدعلی حسینی مدیر گروه برق

 

دوشنبه 7:30 الی 15:15

چهارشنبه 7:30 الی 15:15

پنج شنبه 7:30 الی 14

 

 

h

آقای سجاد بایگی مدیر گروه عمران، نقشه برداری، معماری

دوشنبه 8 الی 12 و هفته های زوج 10 تا 12

پنج شنبه 12:45 الی 18:45

 

 

 

 n
 

خانم نجمه امینی -مدیر گروه کامپیوتر

 

چهارشنبه 14:15 الی 15:15

پنج شنبه 14:15 الی 15:15

 

 n