تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

ساعات حضور مدیران گروه ها

                             

ساعت حضور مدیران گروه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

 

 

ساعت حضور آقای دکتر بایگی( مدیر گروه عمران )  از 25 خرداد تا  21 تیر ماه 98

دوشنبه ها    9:30 الی 14:30

 n

ساعت حضور  خانم مهندس امینی ( مدیر گروه کامپیوتر )  از 1 تیرماه  تا  15 تیر ماه 98

شنبه 1 تیرماه 1398   از ساعت 15 الی 17

پنج شنبه 6 تیر ماه 1398    از ساعت 15 الی 17

پنج شنبه 13 تیر ماه 1398    از ساعت 15 الی 17

شنبه 15 تیر ماه 1398    از ساعت 15 الی 17

 n