تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

ساعات حضور مدیران گروه ها

                             

ساعت حضور مدیران گروه

 

 

 

ساعت حضور آقای دکتر سجاد بایگی مدیر گروه عمران معماری و نقشه برداری از تاریخ 22 تیرماه 98 تا شروع ترم مهر 98 :

دوشنبه ها 8 الی 13

پنج شنبه ها 8 الی 13

 n

ساعت حضور  خانم مهندس امینی ( مدیر گروه کامپیوتر )  از 1 تیرماه  تا  15 تیر ماه 98

شنبه 1 تیرماه 1398   از ساعت 15 الی 17

پنج شنبه 6 تیر ماه 1398    از ساعت 15 الی 17

پنج شنبه 13 تیر ماه 1398    از ساعت 15 الی 17

شنبه 15 تیر ماه 1398    از ساعت 15 الی 17

 n