۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ساعات حضور مدیران گروه ها

                             

ساعت حضور مدیران گروه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

 

 

آقای سجاد بایگی – مدیر گروه عمران

دوشنبه ها 7:45 الی 12

پنج شنبه ها 7:45 الی 13:30

 

 n
‍خانم نجمه امینی – مدیر گروه کامپیوتر

پنج شنبه ها از ساعت 7:30 الی 9:30

 n