۲ اسفند ۱۳۹۷

ساعات حضور مدیران گروه ها

                             

ساعت حضور مدیران گروه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

 آقای سیدعلی حسینی مدیر گروه برق

دوشنبه ها 7:30 الی 15:15

 

چهارشنبه ها 7:30 الی 15:15

 

پنج شنبه ها 7:30 الی 14

 

 

h

دوشنبه ها 7:45 الی 12

پنج شنبه ها 7:45 الی 13:30

 

 n
چهارشنبه ها از ساعت 12:30 الی 14:30  n