۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرزاد رمضانی

تاریخ: 6 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه، دسته‌بندی نشده

 

رشته :

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

موضوع پایان نامه :

‍‍پیش بینی آلودگی هوای شهر مشهد با ترکیب الگوریتم های شبکه عصبی و نزدیک ترین همسایگی

استادراهنما:

آقای دکتر امین گلاب پور

استاد داور1:

آقای دکتر مجید انجیدنی

استاد داور2:

آقای دکتر علی کفاش

دانشجو:

فرزاد رمضانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/08

ساعت  9:30

مکان : سالن همایش موسسه