۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید نیکویی

تاریخ: 8 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

مقایسه نمودار پوش آور برای اتصالات فلزی و اشکال مختلف

استادراهنما:

کیوان بینا

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

مجید نیکویی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/08

ساعت :12 صبح

مکان : سالن همایش موسسه