۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا قدیریان

تاریخ: 2 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :سازه

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر استفاده از الیاف شیشه ای و پلاستیکی در مقاومت بتن پودری واکنش پذیر

استادراهنما:

مجتبی لزگی نظرگاه

استاد داور1:

امین هنربخش

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

رضا قدیریان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/11

ساعت :11 صبح

مکان : سالن همایش موسسه