۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید بدیعی یزدی

تاریخ: 20 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :سازه

موضوع پایان نامه :

مقایسه جا به جایی و دریفت ایجاد شده در سازه های بدون کنترل و سازه های کنترل شده با میراگر ویسکوالاستیک میراگر جرمی جداساز لرزه ای تحت زلزله میدان دور و نزدیک

استادراهنما:

دکتر سهیل قره

استاد داور:

دکتر کیوان  بینا

دانشجو:

وحید بدیعی یزدی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

24 اسفند ماه 1396

ساعت :9:30

مکان : سالن همایش موسسه