۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یاسر شوکتی کندری

تاریخ: 14 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :زلزله

موضوع پایان نامه : اثر لرزه ای بر مقاومت خمشی بتنی در برابر خرابی پیش رونده

استادراهنما:

آرش نجی

استاد داور:

کیوان بینا

دانشجو:

یاسر شوکتی کندری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

24 اسفند ماه 1396

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه