۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد خوجه

تاریخ: 3 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی ساخت

بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی تعهدو اعتماد منابع انسانی و عملکرد پروژه های عمرانی ( مورد مطالعه شرکت های ساختمانی شهر مشهد )

استادراهنما:

دکتر علی قیامی

استاد داور:

دکتر ابراهیم علامتیان

دانشجو:

احمد خوجه

تاریخ دفاع از پایان نامه :

03 اسفند ماه 1396

ساعت17:30

مکان : سالن همایش موسسه