۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمحمدرضا ترابی

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -زلزله

بهینه سازی ضخامت خطوط لوله گاز مدفون در مقابل بارهای لرزه ای

استادراهنما:

دکتر علی قیامی باجگیرانی

استاد داور:

دکتر ابراهیم علامتیان

دانشجو:

سیدمحمدرضا ترابی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن ماه 1396

ساعت19

مکان : سالن همایش موسسه