۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد محمدی

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

ارائه الگویی مناسب جهت نماسازی شیشه ای در ساختمان های بلند مرتبه مشهد با تاکید بر پدافند غیر عامل

استادراهنما:

دکتر سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور:

دکتر امین هنربخش

دانشجو:

جواد محمدی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن ماه 1396

ساعت16:30

مکان : سالن همایش موسسه