۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر علی آبادی

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

شناسایی و اهمیت سنجی عوامل اثرگذار  بر اجرای مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی

استادراهنما:

دکتر سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور:

دکتر امین هنربخش

دانشجو:

امیر علی آبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن ماه 1396

ساعت18

مکان : سالن همایش موسسه