۲۸ دی ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا سخاوت پور

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران -زلزله

تعیین همبستگی تلفات انسانی زلزله با عوامل وابسته به آن

استادراهنما:

دکتر علی قیامی باجگیرانی

استاد داور:

دکتر ابراهیم علامتیان

دانشجو:

علیرضا سخاوت پور

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن ماه 1396

ساعت18:15

مکان : سالن همایش موسسه