۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن قربانی

تاریخ: 24 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : برق قدرت

طراحی و اعمال یک کنترلر CPM برای مبدلDC-DC دو طرفه با هدف کنترل شارژ و دشارژ باتری خودروهای برقی هیبریدی
استادراهنما:

دکتر علی اصغر شجاعی

استاد داور:

دکتر سیدمحمد رضوی

دانشجو:

حسن قربانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

25 بهمن 96

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه