۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید ایرجی

تاریخ: 23 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت ساخت

راهکارهای جبران خسارت احتمالی ناشی از فعالیت های زیرساختی و عمرانی شهرداری مشهد

استادراهنما:

دکتر علی قیامی باجگیرانی

استاد داور:

دکتر علامتیان

دانشجو:

سعید ایرجی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

26 بهمن 96

ساعت 16

مکان : سالن همایش موسسه