۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی امیری

تاریخ: 23 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت ساخت

بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر موفقیت عملکردی پروژه های عمرانی با میانجی گری کامیابی فراخود و شادمانی کارکنان

استادراهنما:

دکتر علی قیامی

استاد داور:

دکتر ابراهیم علامتیان

دانشجو:

مصطفی امیری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

26 بهمن 96

ساعت 16:45

مکان : سالن همایش موسسه