۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی اطهریان

تاریخ: 19 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : برق – قدرت

مدلسازی و شبیه سازی روش های کاهش زمان  شارژ باتری سرب اسید

استادراهنما:

دکتر علی اصغر شجاعی

استاد داور:

دکتر سیدمحمد رضوی

دانشجو:

مرتضی اطهریان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

25 بهمن 96

ساعت 9:30

مکان : سالن همایش موسسه