۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد عطاشیبانی

تاریخ: 19 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : برق – قدرت

بررسی اثرگذاری خازن روی ارتقا میزان حفاظت شبکه توزیع قدرت

استادراهنما:

دکتر علی اصغر شجاعی

استاد داور:

دکتر سیدمحمد رضوی

دانشجو:

حامد عطاشیبانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

25 بهمن 96

ساعت9

مکان : سالن همایش موسسه