۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اله قلی قهرمانلو

تاریخ: 2 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران-سازه

ارزیابی رفتار سازه های بلند با فونداسیون گسترده و میکروپایل

استادراهنما:

دکتر سهیل قره

استاد داور:

دکتر کیوان بینا

دانشجو:

اله قلی قهرمانلو

تاریخ دفاع از پایان نامه :

5 بهمن 96

ساعت9

مکان : سالن همایش موسسه