۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا هراتی

تاریخ: 2 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران-سازه

تاثیر موقعیت جداساز لرزه ای بر عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی ، تحت تاثیر زلزله های حوزه دور

استادراهنما:

دکتر سهیل قره

استاد داور:

دکتر کیوان بینا

دانشجو:

محمدرضا هراتی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

5 بهمن 96

ساعت10:30

مکان : سالن همایش موسسه